Skip to main content

Antarktis

Expeditionskryssningarna i de Antarktiska farvattnen varierar ganska mycket sinsemellan. De kortaste turerna fokuserar på den Antarktiska halvön. Vi har också längre turer där du även kan uppleva t.ex. Falklandsöarna, Sydgeorgien, Patagonien och Chiles fjordar. Gemensamt för alla avgångar är att vi kommer till en vildmark fylld av en fantastisk natur och ett djurliv som inte hittas någon annanstans. Pingviner, sälar, valar och albatrosser är några av de mest kända invånarna på dessa breddgrader. Lägg därtill besök på många historiska platser med kulturminnen bevarade.Falklandsöarna erbjuder en natur med en hel del gula blomster och fåglar som man inte ser på Sydgeorgien eller Antarktis. Där finns gäss, småfåglar, caracaras, albatrosser och pingviner.Sydgeorgien är berömt för sina höga spetsiga berg med glaciärer, enorma kungspingvinkolonier och stränder packade med elefantsälar och pälssälar.På och runt Antarktiska halvön finner vi ett landskap med glaciärer och spetsiga höga berg och även vulkanisk aktivitet på vissa håll. Vi har stora möjligheter att se valar, pingviner och sälar. 

Fritextsökning

Ortelius expeditioner

Detta isförstärkta fartyg som tar 108 passagerare är ett utmärkt fartyg för expeditioner i Arktis och Antarktis. Det är viktigt vid expeditioner i dessa farvatten att fartyget är bra gående i is, det ökar möjligheten att ta sig till svåråtkomliga platser. Fartyget har fått både hytter och motorer up...

Hondius expeditioner

Hondius expeditioner

Detta moderna kryssningsfartyg byggt för polarexpeditioner sjösattes 2019 och tar 170 passagerare. Det har högsta isklass för kryssningsfartyg och är byggd för att både ta sig fram i svåra isförhållanden och för att ha bekväma förhållanden ombord. Här hittar ni alla turer som Hondius gör till både A...

Plancius expeditioner

Planius som tar 108 passagerare är ett fartyg som är byggt för att verka som ett forskningsfartyg men som sedan har byggts om i etapper för att på ett mer bekvämt sätt göra expeditionskryssningar i arktiska farvatten. Fartyget är utrustad med en diesel-elektrisk kraftöverföring som reducerar oljud...

Klassisk tur till Sydgeorgien

Sydgeorgien, en unik plats på jordklotet. På denna ö belägen i det antarktiska havet finns det miljoner kungspingviner ackompanjerade av pälssälar, elefantsälar och albatrosser. Ön är fantastisk vacker med över 2000 meter branta berg som skjuter upp ur havet. Högsta berget Mount Paget är 2934 möh...

Kontakta oss
Adress:
Grönlandsresor
Rastaholms Allé 27
178 90 Ekerö
  • Vi bevakar branschgemensamma frågor och påverkar riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag.