Skip to main content

Försäkringar

     

Reseförsäkring

TECKNA FÖRSÄKRING

Du kan antingen teckna och betala försäkringarna genom att kontakta Grönlandsresor info@gronlandsresor.se 08-556 269 70 eller direkt via nedanstående länkar.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:

Vill du få tillbaka pengarna om du måste avboka din resa? Med en Gouda Avbeställningsförsäkring är du försäkrad, om du blir akut sjuk, råkar ut för en olycka, eller om något annat plötsligt och oförutsett skulle hända så du inte kan genomföra resan som planerat. Försäkringen kostar 7 % av resans pris och då ingår även "Resans syfte". I det kan du även inkludera andra förbetalda kostnader, till exempel hotell eller utflykter.

"Resans syfte" innebär att försäkringen täcker dig, ifall semestern har ett specifikt syfte som t.ex. kajakpaddling eller klättring då kan ju t.ex. en stukad tumme ödelägga semesterplanerna.

Klicka här för att teckna avbeställningsförsäkring


RESEFÖRSÄKRING:

När du reser med Grönlandsresor har du möjlighet att välja mellan en Kompletterande Reseförsäkring eller en Heltäckande Reseförsäkring. Båda är anpassade efter hur ditt befintliga reseförsäkringsskydd ser ut.

Försäkringen täcker som vanligt enligt villkor, trots UDs reseavrådan. Det vill säga att försäkringen omfattar dina vårdkostnader om du skulle insjukna i COVID-19, på samma vis som försäkringen omfattar övriga sjukdomar. Så länge det är en reseavrådan på grund av COVID-19 är försäkringen aktiv. Om det finns en reseavrådan på grund av krig, oroligheter eller liknande så är inte försäkringen aktiv.

Försäkringen omfattar inte evakueringskostnader i samband med COVID-19, till exempel om UD skulle gå ut med en evakueringsuppmaning där man uppmanar alla svenskar att resa hem till Sverige. Denna kostnad är inget som försäkringen kan omfatta.

Kompletterande Reseförsäkring
Om du har ett grundläggande reseskydd som du är nöjd med, exempelvis via din hemförsäkring rekommenderar vi dig att teckna vårt Kompletterande Reseskydd.
Den kompletterande försäkringen löper då hand i hand med ditt befintliga grundreseskydd så att du kan njuta av din semester i lugn och ro.

För att få ett skydd som även täcker covid-19 så är det viktigt att du har en heltäckande reseförsäkring och inte den kompletterande.

Ingen självrisk
De flesta försäkringsrelaterade kostnader som uppstår under en kortare semesterresa understiger faktiskt den självrisk du har i din hemförsäkring. Med vår kompletterande reseförsäkring får du ersättning från första kronan, dvs. du betalar ingen självrisk utan för exempelvis vårdkostnader och egendomsskador. I övrigt täcker försäkringen även för övriga självrisker som kan uppstå, exempelvis självrisk vid hyrt fordon.

Förstörda dagar
Skulle du på grund av akut sjukdom eller olycksfall inte kunna utnyttja din semester som planerat kan du få ersättning för de dagar du enligt intyg varit sjuk. Blir du så allvarligt sjuk/skadad att du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva restiden kan du och din familj få ersättning för hela resekostnaden i form av en ersättningsresa.

Heltäckande Reseförsäkring

Alternativet Heltäckande Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring eller önskar ett mer omfattande reseskydd som bl.a. täcker kostnader förknippade med covid-19.

Med en heltäckande reseförsäkring har du full trygghet om något oförutsett händer under din resa. Förutom de moment som ingår i vår kompletterande försäkring har du även alla försäkringsmoment som behövs för att kunna koppla av och njuta av din semester.

Sjukvård
Du får ersättning för dina vårdkostnader om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall under din resa. Försäkringen täcker vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader och dessutom finns momentet hemtransport om något allvarligare skulle inträffa. I mesta möjliga mån ställer Gouda Alarm ut betalningsgaranti direkt till vårdgivaren för att bespara dig onödiga kostnader.

Klicka här för att teckna reseförsäkring om du inte fyllt 70 år vid avresa

Klicka här för att teckna reseförsäkring för dig som fyllt 70 år vid avresa

Ni väljer sedan vid bokningen om det ska vara ett komplement till hemförsäkringen eller om det är en fullständig heltäckande reseförsäkring. OBS! Tänk på att inkludera Egendom och Semesterskydd!

 

 

 

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Grönlandsresor
Rastaholms Allé 27
178 90 Ekerö
  • Vi bevakar branschgemensamma frågor och påverkar riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag.