Skip to main content

Om oss

Grönlandsresor har funnits sedan år 2000 och är en familjeägd personlig researrangör vars verksamhet bygger på mångårig erfarenhet och goda relationer. Vi startade med Grönland och har spritt oss till andra kalla områden. Vi som är Grönlandsresor är experter på alla våra resmål och har mångårig erfarenhet av att arrangera resor för upplevelser under trygga former i storslagen natur.

Vi har själva rest till alla platser vi säljer resor till och vi har ett nära samarbete med lokala arrangörer som vi känner sedan många år. Vi är övertygade att det är i mötet med vild natur och okänd kultur som förståelse uppstår. Det är grunden till samarbete och hållbar utveckling.

Vi finns för att skapa goda upplevelser för resenärer och destinationer och vi vill alla bidra till så hög kvalitet som möjligt.

Betalningsinformation
Förutom betalning i SEK (Svensk krona), har vi även möjlighet att ta emot betalningar i € (Euro). Kontakta oss om ni vill betala i denna valuta.
Vi tar emot betalningar via Bankgiro: 5105-4120 eller Swish: 1232-82 59 82

Resegaranti
Grönlandsresor AB har självklart ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet som ni kan kontrollera här:
Kammarkollegiet - Grönlandsresor
Läs mer om resegarantin här.

Medlem i SRF
Vi är medlem i Svenska Resebyråföreningen, SRF.
"Vi inom SRF ställer höga krav för att en resebyrå ska få bli medlem. Till exempel godkänner vi bara resebyråer med en sund ekonomi och som har erfaren och kompetent personal. Ett annat krav är att företaget har ställt den nödvändiga resegarantin. Vi ställer dessa krav för att du som resenär inte ska bli strandsatt om det oförutsedda inträffar."

Organisationsnummer
Vårt organisationsnummer är 556671-4191

Hemvist
Vår hemvist är på Rastaholm i Ekerös kommun utanför Stockholm.
Rastaholms Allé 27, 178 90 Ekerö
Vilket också är styrelsens säte.

Hållbarhetspolicy
Grönlandsresor är en familjeägd småskalig resebyrå/researrangör vars verksamhet bygger på trogna och goda relationer. Vi gör kvalitet tillsammans och vi är så få att vi kan ses i ett rum. Grönlandsresor finns för att skapa goda upplevelser för resenärer och destinationer. Grönlandsresor finns för att skapa goda upplevelser för resenärer och destinationer. Vi startade med Grönland och har spritt oss till andra kalla områden. Vi är övertygade att det är i mötet med vild natur och med okänd kultur som förståelse uppstår. Det är grunden till samarbete och hållbar utveckling. Hållbarhet är ett löfte om att lämna över något bra till våra barn och deras barn.

Resande kan ha positiva hållbarhetseffekter:

 • När den bidrar till lärande, utbyte eller insikter. Det gör vi i mötet med människor, natur, djur, kultur och historia. Att uppleva andra platser ger oss en möjlighet att se sin egen vardag med andra ögon.

 • När den skapar lokala inkomster som ger förutsättningar för ett gott liv för de fast boende.

 • När besöken gör att djur och natur skyddas och värnas från utrotning.
   

Resande kan ha negativa hållbarhetseffekter:

När besökarna riskerar att störa och förstöra för de fastboende och för lokal flora och fauna.

 • När lokala begränsade resurser prioriteras till besökare framför fastboende, t.ex. värme, el, vatten, mat, mark, sjukvårdsplatser eller avfallshantering.

 • Utsläpp av växthusgaser och dess klimatpåverkan är en stor utmaning. Den frågan är viktig både på kontoret, dit vi reser och framförallt i förhållande till transporter.

 • Att vara en god arbetsgivare, både hemma och borta, samt att värna säkerhet är två fundamentala hållbarhetsfrågor.

Hållbar utveckling för oss är en kontinuerlig strävan att göra mer nytta och mindre skada.

Här är 10 saker vi gör i förhållande till hållbarhet. Vi träffas en gång om året för att stämma av hur det går och hur vi kan bli bättre.

 1. Skapar respektfulla lokala möten på våra destinationer

 2. Sträva efter att utvidga säsongen där det är möjligt

 3. Hjälpa kunden att göra bra val

 4. Arbeta tillsammans med lokala leverantörer och lokala guider i så stor utsträckning som det är möjligt

 5. Ser till att våra besökare får information om “do/don't” för de platser de besöker

 6. Stödjer lokal kultur via våra arrangemang

 7. Väljer miljömässigt effektivare lösningar där alternativ finns

 8. Frihet att till stor del arbeta hemifrån och anpassar oss till våra medarbetares behov och livssituation

 9. Bygga och utveckla egen kunskap

 10. Jobba för att leverantörer och gäster prioriterar lokala råvaror

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Grönlandsresor
Rastaholms Allé 27
178 90 Ekerö
 • Vi bevakar branschgemensamma frågor och påverkar riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag.